Znów będziemy sadzić róże małe i duże z TPZK

,,Sadzimy róże małe i duże” to kolejna różana akcja przygotowywana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Tym razem róże mają trafić do ogródków przyblokowych.

– Akcja jest adresowana do  Kutnian  zamieszkałych  w  blokach, osób indywidualnych lub zespołów mieszkańców np. grup mieszkańców, chcących zadbać o wygląd terenów zieleni w mieście, celem dokonania nasadzeń w ogródkach przyblokowych – informuje Bożena Gajewska, prezes TPZK. – Nasadzenia krzewów róż powinny być wykonane w  wyeksponowanych  miejscach publicznych, tzn. dobrze widocznych dla użytkowników ulic, terenów osiedlowych itp. Ilość sadzonek róż  przekazywanych uczestnikowi projektu jest limitowana (jedna osoba  max. 10 sztuk).

Pełen regulamin akcji znajduje się poniżej – pod plakatem. Róże będą rozdawane 21 października.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
w ramach realizacji zadania publicznego
pt. „Sadzimy róże małe i duże”
dofinansowanego ze środków Prezydenta Miasta Kutno
1. Akcja jest adresowana do  Kutnian  zamieszkałych  w  blokach, osób indywidualnych lub zespołów mieszkańców np. grup mieszkańców, chcących zadbać o wygląd terenów zieleni w mieście, celem dokonania nasadzeń w ogródkach przyblokowych.
2. Nasadzenia krzewów róż powinny być wykonane w  wyeksponowanych  miejscach publicznych, tzn. dobrze widocznych dla użytkowników ulic, terenów osiedlowych itp.
3. O lokalizacji nasadzeń przyblokowych decyduje uczestnik projektu  pobierający sadzonki od organizatora.
4. Sadzonki krzewów róż  przekazuje  bezpłatnie organizator  projektu, a uczestnik projektu zobowiązuje się osobiście pielęgnować krzewy róż.
5. Narzędzia do wykonania nasadzeń zabezpiecza uczestnik projektu  we własnym zakresie.
6. Ilość sadzonek róż  przekazywanych uczestnikowi projektu jest limitowana (jedna osoba  max. 10 sztuk).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokonanych nasadzeń i monitorowania ich pielęgnacji przez uczestnika projektu.
8. Uczestnik projektu  poprzez pobranie  sadzonek róż zobowiązuje się do wskazania  miejsca nasadzenia oraz  podania własnych danych osobowych (imię nazwisko, adres i telefon), które będą przetwarzane przez organizatora do celów prowadzonego projektu oraz zobowiązuje się do udziału w 2018 roku w ewentualnym konkursie na najlepiej utrzymany mini ogródek różany oraz do wykorzystania jego danych osobowych  i wizerunku w ramach promocji i dokumentacji projektu.
9. Uczestnik projektu  przyśle fotografię  posadzonych krzewów róż na adres email: konkurs@tpzk.eu
Uwaga!
– nasadzenia krzewów róż nie mogą kolidować z uzbrojeniem terenu i powinny uwzględniać ewentualne, planowane w danym miejscu inwestycje.
Organizator
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *