Nie ma znalezisk archeologicznych na Placu Wolności

Trwa przebudowa Placu Wolności. Niestety, już wiemy, że ciekawych znalezisk archeologicznych tu raczej już nie będzie. Znaleziono tylko niewielkie pozostałości fundamentów Ratuszka.

– Na Placu Wolności zdejmowana jest warstwa asfaltu wraz z liczącą około 40 cm warstwą kamienia polnego, który stanowił utwardzenie placu – mówił podczas konferencji prasowej Marian Mróz, kierownik budowy prowadzonej na Placu Wolności. – Robione są wykopy pod duży budynek kubaturowy i wkrótce będą wylewane ławy fundamentowe.

Ponieważ trudno obserwować prace prowadzone na Placu Wolności z powodu bardzo wysokiego muru oddzielającego plac budowy od ulicy Królewskiej mieszkańcy nie wiedzą, co dzieje się na placu.

– Było anonimowe zgłoszenie do prokuratury, że podobno podczas prac znaleziono 300 macew – mówi Jacek Boczkaja, wiceprezydent Kutna ds. inwestycyjnych. – Oczywiście jest to nieprawda. Znalezione zostało 12 fragmentów macew, w większości bardzo zniszczonych z nieczytelnymi inskrypcjami.

Archeolodzy i interesujący się historią miasta kutnianie ,,ostrzyli sobie zęby” na archeologiczne przebadanie terenu. Niegdyś stał tu bowiem ,,Ratuszek”.  Jak pisał Ignacy Szymański we ,,Wspomnieniach z Kutna” w 1986 roku: Na środku placu czworobok murowanych piętrowych domów, mieszczących sklepy i mieszkania, z boku szopa wiecznie biała od pokrywającego ją pyłu wapiennego, sprzedawano tu wapno. Od frontu jedyne w mieście malutkie kino ,,Urania”, zwano te domy Ratuszkiem. Przed nim stawały przyjeżdżające do Kutna cyrki.’

– Odkryto jedynie resztki fundamentów starego Ratuszka – mówi Grzegorz Skrzynecki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie, która to placówka sprawuje nadzór archeologiczny nad pracami budowlanymi. – Teren został zdewastowany podczas okupacji.

Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że w czasach, gdy Ratuszek stał na dzisiejszym Placu Wolności poziom placu był równy z poziomem ulicy Królewskiej. W czasie okupacji obniżono poziom płyty placu.

– Znaleźliśmy tak naprawdę tylko… jedną łyżeczkę – dodaje dyrektor Skrzynecki.

– Wykopy robimy na głębokość około 1,5 metra od poziomu placu – mówił Marian Mróz. – Biorąc pod uwagę poziom ulicy Królewskiej jest to głębokość około 5 metrów.

Termin zakończenia budowy to 15 lipca 2020 roku.

Foto Ratuszka ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *