Za tydzień pierwsza po wakacjach sesja w powiecie

W środę, 27 września odbędzie się pierwsza powakacyjna sesja rady powiatu. Od ostatniej sesji minęło 2 i pół miesiąca. Początek o godz. 10.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 – 2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

c) zmiany uchwały nr 206/XXXVI/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017,

d) ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu w Kutnie.

3. Zmiany w składzie Zarządu Powiatu w Kutnie:

a) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Kutnie,

b) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Kutnie.

4. Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie za rok 2016.

5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kutnowskiego za I półrocze 2017 roku.

6. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XL z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz Nr XLI z dnia 07 lipca 2017 roku.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *