Wysokie ceny śmieci – Urząd Miasta wyjaśnia

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Kutno ustalono nowe, wyższe opłaty miesięczne za wywóz śmieci. Od 10 marca opłaty rosną z 9 na 14 zł za odpady segregowane i z 15 do 20 zł za niesegregowane.

Dla większych rodzin wywóz śmieci stanie się więc znaczną częścią domowego budżetu.

Dlaczego uchwalono podwyżkę? – tę sprawę wyjaśnia Urząd Miasta Kutno. Oto komunikat w tej sprawie:

Komunikat

W związku z koniecznością podjęcia uchwały Rady Miasta Kutno ustalającej nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyjaśniamy, że podwyżka opłat z 9 na 14 PLN za odpady segregowane i z 15 do 20 PLN za niesegregowane wynika przede wszystkim ze zwiększenia opłat za korzystanie ze środowiska. Są one ustalane przez Rząd RP, w formie Rozporządzenia Rady Ministrów, a samorząd miasta nie ma na nie żadnego wpływu.

Opłaty te wzrosły w ciągu ostatnich 3 lat siedmiokrotnie: z 24,15 PLN w 2016 r. do 170 PLN za tonę w 2019 r. W ostatnich latach odpady, które trafiają na składowisko z terenu Kutna i tam są składowane to w zależności od roku 7 200 do 9 500 ton. Za te odpady są ponoszone opłaty, o których mowa wyżej. Reszta odpadów – te które są zbierane selektywnie, są zagospodarowywane. Stanowią one około 40% odpadów komunalnych. Są one przekazywane do dalszego przetworzenia. Są to głównie: szkło, tworzywa sztuczne, gruz budowlany, trawa z trawników, liście i makulatura. Jednak ich przetworzenie również wymaga nakładów. Jest to związane z transportem, przetworzeniem i ewentualną sprzedażą tych materiałów. Całość tych kosztów składa się sumarycznie na opłatę ponoszoną przez mieszkańców. Aby te opłaty nie rosły radykalnie musimy zwiększać selektywną zbiórkę odpadów, a jak najmniej produkować odpadów zmieszanych.

Samorząd miejski uważa jednak, żeby powstrzymać radykalny wzrost opłat za odpady dla mieszkańców, Rząd RP powinien utrzymać na stosunkowo niskim poziomie, a najlepiej obniżyć dziś obowiązujące stawki za korzystanie ze środowiska. Wtedy istniałaby możliwość niepodnoszenia, albo wręcz obniżenia opłat dla mieszkańców.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *