Wydano 23 tom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych

To już 23 tom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej kontynuuje prace, które ponad 20 lat temu zapoczątkował Andrzej Urbaniak.

Ten numer został przygotowany przez Zespół Redakcyjny w składzie Grażyna Baranowska, Bożena Gajewska i Aleksandra Szafrańska-Dolewska. Podczas promocji, która odbyła się w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, Grażyna Baranowska w sposób niezmiernie ciekawy przedstawiła zebranym treść XXIII tomu KZR – mówi Bożena Gajewska, prezes TPZK. – Niezmiernie ważne jest systematyczne wydawanie rocznika. Nasza współczesność wyrasta z przeszłości, która zawiera najbardziej wartościowe dziedzictwo, wytworzone przez naszych przodków, a które z kolei posiada decydujący wpływ na postawy ideowe, społeczne i polityczne nowych pokoleń. Dużą wagę powinniśmy przywiązywać do ukazywania i dokumentowania korzeni lokalnej społeczności.

SŁOWO OD REDAKCJI KZR

Zapraszamy do lektury kolejnego, nieco odmienionego tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”, który przygotował zespół redakcyjny w nowym składzie. Z szacunkiem dla dokonań poprzedników i z zachowaniem możliwie wysokich standardów merytorycznych, mamy zamiar podążać za duchem czasu, korzystać z dobrych wzorców i czynić wszystko, by lektura „KZR” była nie tylko przygodą poznawczą, ale też przyjemnością.

Tom otwierają dwa sensacyjne artykuły − pierwszy ujawnia nieznane fakty z biografii działalności zawodowej braci Katriela i Arona Eizyków, drugi – to studium genealogiczne kutnowskiej linii polskiego rodu Bacciarellich – potomków Marcello Bacciarellego. Podobny w charakterze jest szkic historyczny obejmujący dzieje majątku Konary, ukazane poprzez pryzmat losów ich właścicieli. Tematem kolejnych studiów są obrzędy ludowe z okolic Kutna oraz rzeźbiarstwo nieprofesjonalne. Korespondują z nimi „portret” artysty i kolekcjonera, Tadeusza Kacalaka, oraz przyczynek wyjaśniający proweniencję XIX-wiecznej, nieistniejącej dziś grupy rzeźb z postacią Św. Walentego, niegdyś patrona kutnowskiego szpitala.

Następne artykuły dotyczą działalności instytucji kultury, są to: analiza zasobów czasopiśmienniczych Muzeum Regionalnego w Kutnie; historia Młodzieżowego Domu Kultury w zarysie; omówienie genezy i rozwoju działalności Muzeum Bitwy nad Bzurą oraz „serdeczna” monografia jednej z najważniejszych imprez Kutnowskiego Domu Kultury. Kolejny artykuł, o nachyleniu teologicznym, poświęcony jest dziejom i roli religijno-społecznej sanktuarium w Głogowcu. Na uwagę zasługuje tekst będący podsumowaniem IPN-owskiej akcji „63 dni Powstania Warszawskiego”, w tym roku po raz pierwszy na ziemi kutnowskiej i z naszym udziałem. Prace z obszaru oświaty obejmują rozwój szkolnictwa i ruchu zawodowego nauczycieli na przestrzeni siedmiu dekad XX wieku oraz dziesięciu lat działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy jednym z gimnazjów. Łączy się z nimi tematycznie dokument życia społecznego z 1934 roku, wydany przez Kutnowską Powiatową Radę Opiekuńczą w Kutnie. Są też materiały wspomnieniowe – jeden dotyczy działalności konspiracyjnej Ruchu Oporu AK węzła kolejowego Kutno, drugi jest relacją z uroczystości poświęconej kutnowskim kombatantom. Koreluje z nimi materiał przyczynkarski dotykający nieoczywistej prawdy o niemieckim obozie przejściowym w Kutnie. Natomiast przyszłość Pałacu Saskiego jasno precyzuje opracowany przez kutnowską firmę projekt rewaloryzacji.

Tom zamykają recenzje dwóch tomików poezji i omówienie spektaklu teatralnego oraz kronika TPZK za rok ubiegły.

Życzymy satysfakcjonującej lektury.

Dziękujemy autorom i dysponentom praw autorskich.

Grażyna Baranowska

Bożena Gajewska

Aleksandra Szafrańska-Dolewska

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *