Wnioski o bonifikatę za wieczyste użytkowanie – do 1 marca!

Wnioski o bonifikatę za wieczyste użytkowanie - do 1 marca!

Zmienia się termin składania wniosków o bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Tym razem wnioski można składać tylko do 1 marca 2018 roku.

– Zmianie ulega termin nie tylko termin składania wniosków, jest on skrócony do 01 marca 2018 roku (wcześniej do 31 marca) – informuje Joanna Brylska, kierownik Biura Prasowego Urzędu Miasta Kutno. – Kolejną zmianą jest konieczność dołączenia dokumentów potwierdzających wysokość dochodów za cały ubiegły rok (wcześniej za ostatni miesiąc). 

Osoby, które zamierzają starać się o bonifikatę prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

Urząd Miasta Kutno Informuje, iż osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu lutym), Prezydent Miasta Kutno udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Termin składania wniosków o udzielenie bonifikaty od roku 2018 uległ skróceniu i upływa z dniem 1 marca 2018 roku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych w roku 2017.

Dochód miesięczny jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata jest wnoszona.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno tel. 24 253 11 44, 253 12 49 i 253 12 48.

Wnioski o udzielenie bonifikaty można uzyskać w pokoju nr 203, 210A i 213 oraz na stronie internetowej _www.umkutno.bip.e-zeto.eu_zakładka „karty usług świadczonych przez Urząd Miasta Kutno/budownictwo i mieszkania/gospodarka nieruchomościami/ bonifikaty od opłaty rocznej …..”.

Komentarze

komentarze

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *