TPZK realizuje ,,Rowerem wzdłuż granic Kutna”

Zadanie publiczne „Rowerem wzdłuż granic Kutna”  zostało   zrealizowane przez TPZK jako zwycięski projekt Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego edycji 2018.  Celem zadania jest nie tylko zachęcanie mieszkańców Kutna do rekreacji poza domem, zdrowego trybu życia (rower), ale również do poznawania bogactwa krajoznawczego miasta. Podczas realizacji zadania współpracowaliśmy z Biurem Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Kutno.

Poprzez udział w tym zadaniu możecie zdobyć Kutnowską Odznakę Krajoznawczą  „Rowerem wzdłuż granic Kutna”.
W zdobyciu   Kutnowskiej Odznaki Krajoznawczej   „Rowerem wzdłuż granic Kutna”  pomogą Wam  bezpłatne materiały, które  otrzymacie w siedzibie TPZK: książeczka trasy zawierająca regulamin Kutnowskiej  Odznaki Krajoznawczej  „Rowerem wzdłuż granic Kutna”  i specjalnie w tym celu przygotowana mapa Kutna.
Jadąc rowerem, odwiedźcie  25 miejsc  wskazanych  na  mapie i wypełnijcie  odpowiednie miejsca w książeczce  trasy. Przyjdźcie do siedziby TPZK z wypełnioną prawidłowo książeczką –  tu czeka na Was Odznaka!
Regulamin Kutnowskiej  Odznaki Krajoznawczej
„Rowerem wzdłuż granic Kutna”
1. Kutnowska Odznaka Krajoznawcza  „Rowerem wzdłuż granic Kutna” (zwana  dalej Odznaką) została  ustanowiona przez Prezydenta Miasta Kutno i jest przyznawana  w latach   2020 – 2021 przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  (zwane dalej TPZK) w ramach zadania publicznego realizowanego ze środków finansowych Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.
2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację walorów krajoznawczych i tradycji historycznych  Kutna.
3. Odznakę zdobywa się poprzez udział w  turystyce  rowerowej i zwiedzanie wyznaczonych  miejsc w Kutnie.
4. Dla zdobycia Odznaki należy spełnić poniższe  warunki:
a) być mieszkańcem Kutna;
b) mieć ukończone 18 lat;
c) pobrać  z siedziby TPZK , 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 20, tel. 24 2527272,  bezpłatne  materiały: mapę Kutna z wyznaczonymi 25 punktami i  książeczkę trasy z regulaminem;
d) zwiedzić,  jadąc rowerem, 25 punktów widokowych  zgodnie z niniejszym regulaminem,  pobraną mapą i książeczką trasy;
e) uzupełnić wskazane  miejsca  w książeczce trasy;
f) książeczkę trasy dostarczyć do TPZK, które prowadzi weryfikację  spełnienia warunków regulaminu i  nadaje Odznakę;
5. Czas zdobywania  Odznaki nie jest limitowany (ale musi się zamknąć w latach 2020-2021,  zgodnie z pkt 1 Regulaminu);
6. W kwestiach spornych decyzję podejmuje TPZK.
Jeśli nie posiadacie własnego roweru, do wykonania zadania możecie skorzystać z roweru publicznego.  W Kutnie, w 13 miejscach  znajdują się stacje rowerowe, na których do dyspozycji macie  łącznie 110 rowerów.
Zadanie publiczne zrealizowane ze środków finansowych Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego
Bożena Gajewska

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *