Święto Pułkowe w tym roku się nie odbędzie

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej informuje, że z przyczyn niezależnych, w związku z pracami remontowymi elewacji budynku dawnych koszar przy ul. Grunwaldzkiej 1  w Kutnie, zasłonięciem ścian zewnętrznych i zdjęciem tablicy poświęconej 37 pp na czas remontu, w tym roku obchody Święta Pułkowego  nie odbędą się.

Tak zdecydowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w porozumieniu  z Partnerami tj. Stowarzyszeniem Historycznym Pułk 37 i I LO PUL im. 37 Łęczyckiego PP w Kutnie. Firma Multimedia poinformowała nas, że prace remontowe trwały będą przez dłuższy czas. Jesteśmy pewni, że w roku 2020 przy wyremontowanej elewacji będziemy znów świętować wspominając bohaterskich żołnierzy 37 PP.

Dlaczego 37 pp obchodził Święto Pułkowe w dniu 26 maja
W związku z kontrofensywą sowiecką I i III batalion  37 pp 21 maja 1920 wyruszyły nad Berezynę, gdzie powstrzymywały ataki Sowietów w kierunku na Mińsk. W bitwach pod Borowiną i Żukowcem (26 maja 1920) pułk zadał napastnikom poważne straty.
Na pamiątkę tej bitwy 37 Łęczycki Pułk Piechoty im. Księcia  Józefa Poniatowskiego obchodził Święto Pułkowe co roku w dniu 26 maja (od 1934 roku, wcześniej 9 września na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Rohatyniem).

Gazeta Republika nr 148  z 30 maja 1936 roku opisywała Święto Pułkowe  37 pp tak:
37-my pułk piechoty Ziemi Łęczyckiej obchodził w dniu 26 b. m. niezwykle uroczyście swoje święto szesnastej rocznicy bitwy pod  Żukowcem.
Dowódca pułku, pik. dypl. Sasz-Hoszewski nadał Świętu specjalnie miły charakter, oparty’ na dewizie Naczelnego Wodza, gen. Śmigłego-Rydza: „Trzeba, żeby każde dziecko polskie, ucząc się pierwszych stów pacierza, Uczyło się równocześnie kochać ideę żołnierską”.
Zapoczątkowaniem praktycznem tego wskazania był udział w święcie 1.400 dzieci szkół powszechnych powiatu łęczyckiego i kutnowskiego. Uroczystości rozpoczęły się, w przeddzień mszą żałobną za poległych żołnierzy pułku. — Wieczorem odbyły się uroczysty capstrzyk i apel poległych przy płonącym stosie oraz biciu werbli.
Dzień następny rozpoczął się mszą polową, poczem nastąpiła defilada wojska, w której również wzięła udział dziatwa obu powiatów, tworząca barwną mozaikę strojów, odznak i chorągiewek. Pozatem przedefilowały oddziały P. W., związki i organizacje. Defiladę odebrał dowódca korpusu Nr. IV gen. bryg. Władysław Langner. W godzinach popołudniowych odbył się obiad żołnierski na wolnem powietrzu. Do stołów zasiadło około 3.000 osób, przyczem dzieciaki były gośćmi poszczególnych kompanji, wśród których czuły się, doskonale. W czasie obiadu dowódca pułku płk. Sasz- Hoszewski odczytał swój rozkaz na dzień święta, zakończony wzniesieniem przez zebranych okrzyku na cześć Rzeczypospolitej, Jej najwyższych zwierzchników oraz Ziemi Łęczyckiej  i Kutnowskiej.

Setna rocznica odzyskania niepodległości jest jedyną w swoim rodzaju okazją do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie. W całym kraju realizowane są projekty poświęcone Jubileuszowi odzyskania Niepodległości.” Święto Pułkowe to projekt, który realizujemy w ramach ogólnopolskich obchodów stulecia odzyskania niepodległości i TPZK uzyskało zgodę Biura  Programu  „Niepodległa” na używanie logo Niepodległej zarówno  w 2018 roku, jak i w tym roku.

Bożena Gajewska

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *