Święto pułkowe już bez weteranów 37 pp

Corocznie, od 35 lat mieszkańcy Kutna spotykają się  pod tablicą, tradycyjnie  w dniu 26 maja w rocznicę  zwycięskiej bitwy pod Żukowcem, która miała miejsce w 1920 podczas wojny z bolszewikami. To Święto Pułkowe 37 pp.

Kutnowska Rada Pamięci Narodowej objęła honorowym patronatem   uroczystość.

W  imieniu  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 prezes TPZK  serdecznie powitała   wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli na uroczystość 35. Święta Pułkowego 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty imienia księcia Józefa Poniatowskiego.

Przez wiele lat byli z nami liczni weterani  37 pp, niestety kolejno odchodzili na wieczną wartę. Dzisiaj są z nami już tylko ich rodziny oraz wszyscy ci, którym pamięć o kutnowskim pułku piechoty jest bliska sercu.

Prezes TPZK przywitała  dzieci pułkowe, czyli członków Kręgu Rodzin  Wojskowych 37 pp. Co roku raduje  nas Wasza  obecność – TPZK dziękuje za  to trwanie na straży pamięci Waszych ojców – żołnierzy 37 pp  stwierdziła prezes TPZK.

Przybyły delegacje dwóch szkół,   w których dzieje pułku i kultywowanie pamięci o nim jest szczególnie ważne, bowiem te szkoły z pełną odpowiedzialnością przyjęły imię 37 pp i pielęgnując pamięć o tych żołnierzach i ich czynach uczą coraz to nowe pokolenia dzieci i młodzieży patriotyzmu: przedstawiciele i poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej imienia  37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Szczycie k. Oporowa i Szkoły Podstawowej imienia  37 Łęczyckiego Pułku Piechoty z Pleckiej Dąbrowy. Obecne było Stowarzyszenie  Clonowia wraz z prezesem Anną Baranowską, które także kultywuje pamięć o 37 pp.

Obecni byli  przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta: Artur Gierula– członek Zarządu Powiatu, Jacek Korowajski  sekretarz  Miasta Kutna, Robert Feliniak  członek Rady Miasta Kutno. Obecne były służby mundurowe: nadkomisarz Krzysztof Szymański  – Komendant Powiatowy  Policji w Kutnie z  pocztem sztandarowym oraz poczet  sztandarowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, delegacja Muzeum Regionalnego w Kutnie z dyrektorem Grzegorzem Skrzyneckim, delegacja Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Kutno, Wiesław Aksman z seniorskiego  Kręgu  Dębowego Liścia Komendy  ZHP w Kutnie, Józef Stocki prezes Stowarzyszenia Światowego Związku Armii Krajowej, Stowarzyszenie Muzealne Grupa Historyczna im. 2 Batalionu 18 pp z Sochaczewa.

Pamiętali o święcie  przedstawiciele szkół  naszego miasta i powiatu  – delegacje dzieci i młodzieży  z  pocztami sztandarowymi: Szkoły Podstawowej nr 9, Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kutnie,  Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, I LO im. J.H. Dąbrowskiego, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, Zespół Szkół nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego. Coraz liczniej przybywają na uroczystość mieszkańcy  Kutna.

Kazimierz Ciążela w swoim wystąpieniu przypomniał ważne momenty w historii 37 pp. Zaznaczył, że w dalszym ciągu trwają zabiegi o upamiętnienie 37 pp w postacie pomnika. Miejski Komitet Pamięci Walk i Męczeństwa  w Kutnie  na jednym z posiedzeń podjął  ten temat i sugerował postawienie pomnika przy siedzibie Gimnazjum nr 2   obok nowego ronda przy ul. Grunwaldzkiej. Pan Ciążela stwierdził również, iż rondo, przy którym usytuowane są koszary 37 pp MKPWiM proponował nazwać imieniem 37 pp.

Chwila refleksji  i wspomnień nad minionymi latami…

37 pp przybył do Kutna w 1921 roku i przebywał tu przez 18 lat. 37 pp stacjonował nieprzerwanie w Kutnie do września 1939 roku, ściśle współpracując z władzami miasta i powiatu, instytucjami, organizacjami społecznymi oraz  z samym społeczeństwem Kutna i powiatu. Swoimi działaniami w okresie międzywojennym, na stałe wpisał się w historię miasta i powiatu.  W Kutnie zbudowana została dla stacjonującego wojska cała infrastruktura. Od podstaw urządzono sale szkoleniowe, mieszkalne, izbę lekarską, kasyno, świetlicę-kino, kantynę oraz plac ćwiczeń, strzelnicę, boisko sportowe, działała rozgłośnia radiowa, teatr  itp.

Andrzej Urbaniak, prezes TPZK  w  maju 1983 r. w Muzeum Regionalnym w Kutnie, po długich i trudnych przygotowaniach otworzył  pierwszą   w dziejach naszego miasta wystawę czasową zatytułowaną  „Z dziejów 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty imienia księcia Józefa Poniatowskiego”, która pomimo ingerencji cenzury w jej treści merytoryczne, po  wielu latach milczenia przypomniała mieszkańcom Kutna dzieje i pamiątki po kutnowskim pułku, tak bliskim sercu jego obywatelom. Wówczas też miała miejsce wspaniała uroczystość pierwszego spotkania licznego grona byłych oficerów, podoficerów i żołnierzy 37 pp. Po długich i trudnych poszukiwaniach na prośbę Andrzeja Urbaniaka przybyli oni do Kutna w liczbie około 70 osób z całej Polski, a nawet zagranicy. Wówczas też powstało Koło Byłych Żołnierzy 37 PP, któremu przez wiele lat  prezesował wspaniały oficer  i wielki patriota kpt. Witold Jachomowicz, były dowódca 9 kompanii II batalionu 37 pp. Wówczas też  zrodziła się idea upamiętnienia pobytu 37 pp w Kutnie tablicą pamiątkową, umieszczoną na budynku byłych koszar pułkowych. Propozycję tę poparł Zarząd TPZK i dyrekcja ZPR „Miflex”, które wspólnie ufundowały tablicę pamiątkową. Jej uroczyste odsłonięcie miało miejsce dnia 9 września 1983 r.  Ważnym elementem dekoracyjnym tablicy jest panoprium sztandarowe, zwieńczone orłem w koronie, wówczas pierwszym tego rodzaju akcentem historycznym w Kutnie, który udało się kutnowskim regionalistom przemycić. Od tego momentu corocznie spotykamy pod tablicą tradycyjnie    w dniu 26 maja. Przez wiele lat byli z nami liczni weterani  37 pp, niestety kolejno odchodzili na wieczną wartę. Dzisiaj są z nami już tylko ich rodziny oraz wszyscy ci, którym pamięć o kutnowskim pułku piechoty jest bliska sercu.

Dzisiaj my, członkowie TPZK,  z satysfakcją stwierdzamy, że tradycja Święta pułkowego  w Kutnie zyskała wielu zwolenników wśród mieszkańców Kutna  i nie jesteśmy już osamotnieni  w jego kultywowaniu.

Kazimierz Ciążela – przedstawiciel  Kręgu Rodzin  Wojskowych 37 pp w swoim wystąpieniu

Pułkownik Remigiusz Wiśniewski wręczył  logotypy I Liceum Ogólnokształcącego PUL  przyjaciołom szkoły.

Podczas uroczystości zostały wręczone medale pamiątkowe „37 Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego”.  Medal „37 Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego”  został  wybity w 1986 roku  dla upamiętnienia stacjonującego w latach międzywojennych w Kutnie 37 ppProjekt – Lechosław Kubiak i Andrzej Urbaniak, wykonanie – Ewa Olszewska-Borys. Wybity – Mennica Państwowa w Warszawie.

Awers: Popiersie księcia Józefa Poniatowskiego w mundurze trzy czwarte w prawo. U góry wzdłuż krawędzi napis: 37 ŁĘCZYCKI PUŁK PIECHOTY IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO. U dołu TPZK 86

Rewers: Odznaka Pułku. Niżej napis: KUTNO/1921 – 1939. W otoku napis: WĄGROWIEC ŻNIN INOWROCŁAW 1-18 IX 1939 KOMPANIA PATOKI GĄGOLIN IŁÓW

Sygnowany na awersie: spleciony monogram EO (Ewa Olszewska – Borys). Æ70 mm, tombak srebrzony oksydowany – 500szt., patynowany – 500szt. Emitent: TPZK.

Prezes TPZK wręczyła medale pasjonatom 37 pp:

1.     Bożenie Dąbrowa z domu Dercz, córce kapitana Dercza, która  jako mała dziewczynka w 1933 roku podczas uroczystości dekorowania chorągwią przez prezydenta Mościckiego wręczała mu kwiaty.

2.     Annie Baranowskiej reprezentującej Stowarzyszeniu Clonowia

3.     mjr Grzegorzowi  Leśniewskiemu –  Prezesowi Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a.

4.     Gabrielowi  Sędkowskiemu  z Warszawy.

 

Tekst i fotorelację opracowała

Bożena Gajewska

Komentarze

komentarze

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *