W środę sesja rady powiatowej. Nie ostatnia…

W najbliższą środę na sesji spotkają się powiatowi radni. Podczas sesji zostanie między innymi wybrany… nowy członek zarządu powiatu. I to na niespełna miesiąc przed wyborami.

Trudno nie zadać pytania: po co to powołanie właśnie teraz? Czy próżność radnego jest aż tak wielka, że musi mieć napompowane ego przez bycie członkiem zarządu przez miesiąc, czy też w powiecie nie ma żadnych problemów, więc można się wybierać do końca kadencji ile się chce?

Z rzeczy ważnych, radni zajmą się zmianą uchwały  w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

Nie będzie to ostatnia sesja rady powiatu tej kadencji. Jak się dowiadujemy nieoficjalnie, radni mają się jeszcze spotkać na posiedzeniu w środę przed wyborami samorządowymi.

Pełen proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 – 2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,

c) wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Kutnowskiego,

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,

e) pozbawienia drogi powiatowej Nr 2155E st. Kolejowa Krzewie do drogi nr 1 kategorii drogi powiatowej,

f) zmiany uchwały nr 293/XLIX/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,

g) wyboru członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

3. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kutnowskiego za I półrocze 2018 roku.

4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr L z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Nr LI z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Nr LII z dnia 02 maja 2018 roku, Nr LIII z dnia 30 maja 2018 roku, Nr LIV z dnia 13 czerwca 2018 roku, Nr LV z dnia 20 czerwca 2018 roku oraz LVI z dnia 27 lipca 2018 roku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Kutnowskiego oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *