W sprawie koszykówki – oświadczenie Miasta Kutno

Otrzymaliśmy oświadczenie Miasta Kutno w sprawie sytuacji kutnowskiej koszykówki – oświadczenie publikujemy bez zmian.

Oświadczenie

W związku z informacjami na temat sytuacji finansowej kutnowskiej koszykówki, Urząd Miasta Kutna wyjaśnia, że zarówno Stowarzyszenie Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket Kutno, jak i Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket Kutno S.A. to niezależne od miasta podmioty, które samodzielnie i suwerennie prowadzą działalność sportową, korzystając również ze wsparcia sponsorów.
Miasto dofinansowuje organizację szkolenia i udział w zawodach sportowych w oparciu o konkretne zasady określone w uchwale Rady Miasta Kutna, dotyczącej finansowania sportu. Mając na uwadze popularność koszykówki, Miasto rokrocznie przeznacza środki finansowe na jej funkcjonowanie.
Wykorzystanie środków finansowych, przekazanych Stowarzyszeniu KKS Pro-Basket oraz Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Pro-Basket Kutno S.A w formie dotacji, podlegało kontroli przez Biuro Sportu i Turystyki oraz Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli. Należy tu dodać, że Miasto nie może kontrolować całości działalności finansowej klubów, a jedynie przekazywane dotacje. Zadania pod względem merytorycznym realizowane były prawidłowo, natomiast szczegółowa kontrola finansowa wykazała, że nie wszystkie wydatki kwalifikowały się do rozliczeń dotacji. W związku z powyższym powstały zobowiązania finansowe klubu wobec miasta, które obecnie wynoszą ok. 400 tys. zł. Zobowiązania do marca br. klub regulował zgodnie z wydanymi decyzjami.
Mając na uwadze osiągane wyniki sportowe drużyn i duże zainteresowanie kibiców, Samorząd uznaje za celowe dalsze dofinansowywanie klubu w zakresie organizacji szkoleń i udziału w rozgrywkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Miasto podjęło decyzję o stworzeniu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji warunków do dalszego uprawiania koszykówki przez dzieci i młodzież.
W odniesieniu do rozgrywek I-ligowego zespołu Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket S.A., Miasto podtrzymuje deklaracje wsparcia finansowego drużyny, jednakże niezbędne jest wywiązanie się klubu z wymagalnych zobowiązań wobec miasta w wysokości ok. 121 tys. zł oraz wobec innych podmiotów.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *