Sesja budżetowa w mieście – 19 grudnia

To będzie rekordowy budżet – rok 2018 będzie wyjątkowy dla Kutna i mieszkańców przez dużą liczbę projektów unijnych, które zaczną być realizowane w naszym mieście. Radni uchwalą budżet na 2018 rok 19 grudnia.

W przyszłym roku rozpocznie się nie tylko przebudowa Placu Wolności i Willi Troczewskiego, ale także remont Pałacu Saskiego i biblioteki. Oznacza to, że centrum Kutna zamieni się w plac budowy. Także w przyszłym roku zacznie powstawać Zielona Oś Miasta i mieszkania wspomagane przy ul. Mickiewicza.

Sesja budżetowa rozpocznie się o godz. 10:30. Planowany porządek sesji:

Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany uchwały Nr XX/216/16 Rady Miasta Kutno w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno”;
b)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ul. Barlickiego;
c)wyrażenia zgody na używanie herbu miasta;
d)uchylenia uchwały Nr III/39/15 Rady Miasta Kutno w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 37 Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego;
e)przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Kutno na 2018 rok oraz sposobu jego realizacji;
f)przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kutno na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2018 – 2030.
Uchwalenie budżetu Miasta Kutno na 2018 rok:
1)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej;
2)odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta przez ich przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji;
3)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
4)dyskusja nad projektem budżetu;
5)głosowanie uchwały.
Sprawozdaniania z działalności – Rady Miasta Kutno i stałych komisji Rady Miasta Kutno za 2017 rok.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.
Interpelacje i zapytania.
Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miasta Kutno odbytej w dniu 9 października 2017 roku.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.

 

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *