RSM PIONIER i TBS: Budynki z ciepłem bez smogu

Spółka ECO Kutno uzyskała certyfikat redukcji ogólnej emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz certyfikat redukcji niskiej emisji w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego.

Z ciepła płynącego z urządzeń ECO Kutno korzystają wszystkie budynki RSM PIONIER, TBS Kutno i Zarządu Nieruchomości Miejskich. Oznacza to, że na wszystkich tych budynkach może pojawić się napis: No SMOG.

– Otrzymany certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu dostarczanemu przez ECO Kutno Sp. z o.o. klasę A (oznaczającą redukcję zupełną) z opisem znak „NE” (NIE EMITUJE lub też NO EMISSION) – informuje Paweł Łuczak, prezes zarządu spółki ECO Kutno. – Podstawowe powody przyznania tej to obniżenie emisji pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu tam, gdzie przebywają ludzie.

Skala emisji zanieczyszczeń z systemów grzewczych przypomina skalę doskonale znaną z urządzeń elektrycznych. Urządzenia ECO Kutno dostarczają ciepło z emisją zanieczyszczeń w klasie A, co oznacza najwyższą klasę bezpieczeństwa poza energią dostarczaną ze źródeł odnawialnych.

Jak informował prezes Paweł Łuczak, w 2008 roku na ogrzanie kutnowskich budynków zużyto ponad 30 tysięcy ton węgla. W 2018 jest toi już tylko 17 tysięcy ton. Oznacza to mniejszą emisję zanieczyszczeń i zwiększenie sprawności ogrzewania.

Prezes Łuczak podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta Kutno wyjaśnił sposób certyfikowania i wręczył kopie certyfikatów wraz z tabliczkami do znakowania budynków „No Smog” na ręce Prezydenta Miasta Kutno Zbigniewa Burzyńskiego oraz obecnych przedstawicieli największych odbiorców ciepła tj. Prezesa Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” oraz Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich. Certyfikat otrzymało również Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *