RSM PIONIER: przetargi na lokale użytkowe

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 11:00

Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach:

  1. Staszica 21 o pow. użytkowej  36,70 m²

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20 zł/ m²

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 750 zł

(słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych)

  1. Jagiełły 2 o pow. użytkowej 46,90 m²

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20 zł/m²

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000 zł

(słownie: jeden tysiąc złotych)

Lokal położony przy ul. Jagiełły 2 dostępny od 1 lutego 2019 r.

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „PIONIER”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A.

do dnia 14 stycznia 2019 r., a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

 

Przejmujący przed podpisaniem umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) obowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz     3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *