RSM PIONIER: przetargi na lokale użytkowe

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach:

  1. Jagiełły 2 o pow. użytkowej 46,90 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych).

  1. Grunwaldzka 10 o pow. użytkowej 94,10 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.450,00 zł ( słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych).

Lokal dostępny od 1 sierpnia 2019 roku      

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 8 lipca 2019 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *