RSM PIONIER: Przetarg na wymianę instalacji elektrycznej…

Przetarg na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach: Chrobrego 14, Łokietka 1, Wilcza 4, Wilcza 3,  Grunwaldzka 6, Grunwaldzka 12b, Zamoyskiego 10, Tarnowskiego 38, Br. Śniadeckich 3, Br. Śniadeckich 6, Br. Śniadeckich 8, Br. Śniadeckich 10, Olimpijska 4, Olimpijska 4c dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2019 roku.

Termin realizacji do dnia 31 października 2019 r.

Szczegóły warunków zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, tel. 24 355 26 19 lub 24 355 26 21 .

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację:

Pekao S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2018 roku do godz. 1200.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *