RSM PIONIER: przetarg na wykonanie parkingów

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie parkingów przy ul. Kościuszki 22, 22A, 22B  i ul. Batorego 15  oraz pozostałych robót budowlanych przy budynkach Łokietka 2, Sowińskiego 5, Sowińskiego 14 i Długosza 6A  dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2019 roku.

Termin realizacji do dnia 30 Listopada 2019 r.

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub 24/355 26 21).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :

Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.05.2019 r. do godz. 1100.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *