RSM PIONIER: przetarg na wykonanie chodników

RSM PIONIER: przetarg na wykonanie chodników

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania chodników przy budynkach ZHP 8, Jagiełły 5, Braci Śniadeckich 8, 6, 4 oraz Długosza 6 dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2018 roku.

Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2018 r.

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19   lub   24/355 26 21 ).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :

Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2018r. do godz. 1100.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.