RSM PIONIER: Przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kutnie przy ul. Kościuszki 22B oraz Podrzecznej 38

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie w dniu 6 maja 2021 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest:

  1. Lokal użytkowypołożony w Kutnie przy ulicy Kościuszki 22B o pow. użytkowej 59,00 

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 6,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400,00 zł ( słownie: czterysta  złotych).

  1. Lokal użytkowy położony w Kutnie przy ul. Podrzecznej 38 o pow. użytkowej 87,6 

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.350,00 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych).

  1. Lokal użytkowy położony w Kutnie przy ul. Podrzecznej 38 o pow. użytkowej 203,7 

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pod numerem tel. 24 3552611.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 6 maja 2021 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący lokal użytkowy przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *