RSM PIONIER: przetarg ustny na teren handlowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na dzierżawę terenu pod handel owocami i warzywami .

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest teren w Kutnie przy ulicy Podrzecznej 38 o pow. użytkowej około 20,00 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 300 zł/ miesięcznie netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A.
do dnia 15 listopada 2018 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *