RSM PIONIER: Przetarg renowacja budynków

RSM PIONIER: Przetarg renowacja budynków

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji budynków przy ul. Wilcza 2, Wyszyńskiego 8, Batorego 15, Batorego 11, Chodkiewicza 5a, Zamoyskiego 12   dla RSM „PIONIER” w Kutnie   w 2018 rok.

 

Termin realizacji do dnia 30 września 2018 roku.

Szczegóły zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 Kutnie ( pok. 24 lub 25 tel. 24 355 26 19 , 24 355 26 23).

Nr konta bankowego Spółdzielni na które należy wnieść zapłatę za specyfikację: Pekao S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2018 roku do godz. 1100.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Komentarze

komentarze

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.