RSM PIONIER: Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Wilczej

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy :

Wilczej 1 o pow. użytkowej 92,6 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi netto15,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1400,00 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A.
do dnia 29 stycznia 2020 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *