RSM PIONIER: Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Jagiełły

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego

Przetarg odbędzie się w dniu  29 października 2019 r. o godz. 11.00

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy Jagiełły 11A  o pow. użytkowej 44,50 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 10,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 29października 2019 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *