RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego

Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy:

Sowińskiego 5 o pow. użytkowej 213,3 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 25,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.500,00 zł ( słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

LOKAL DOSTĘPNY OD 1 GRUDNIA 2018 ROKU.

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A. do dnia 5 listopada 2018 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) obowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.