RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlową w branży spożywczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni ul. Staszica 21.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy Batorego 13 o pow. użytkowej 776,61 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 18,00zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A.
do dnia 21 marca 2018r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *