RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu  29 czerwca 2021 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy:

  1. Skłodowskiej 46 o pow. użytkowej 21,6 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 12,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium

w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych).

Lokal dostępny od 1 lipca 2021 roku

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A.
do dnia 29 czerwca 2021 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz
3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *