Rozpoczęła się rekrutacja do kutnowskich przedszkoli

Rozpoczęła się rekrutacja do kutnowskich przedszkoli na rok szkolny 2021/2022. Rodzice mogą składać dokumenty w wybranych przez siebie placówkach.

Łącznie w kutnowskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jest 1138 miejsc. Rodzice 725 dzieci uczęszczających wcześniej do tych placówek, już zdecydowali o przedłużeniu opieki przedszkolnej. Dla dzieci, które wcześniej nie uczęszczały do przedszkoli, pozostało 413 miejsc.

– Wnioski rekrutacyjne można znaleźć w wybranych przedszkolach oraz na ich stronach internetowych. Pierwszy termin składania dokumentów mija 12 marca. Do tego czasu rodzice powinni złożyć wspomniany już wniosek oraz komplet dokumentów zaświadczających o spełnianiu poszczególnych kryteriów w procesie rekrutacji. System przewiduje bowiem przyznanie punktów za spełnianie konkretnych kryteriówprzypomina Zbigniew Wdowiak, Zastępca Prezydenta Kutna.

Można je otrzymać między innymi, kiedy złożone zostanie oświadczenie o pozostawaniu obojga rodziców w zatrudnieniu, samozatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umów cywilnoprawnych lub pobieraniu nauki w systemie dziennym. Większa liczba punktów przysługiwać będzie rodzicom, którzy złożą oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranego przedszkola lub oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do pobliskiej szkoły lub żłobka miejskiego.

Wnioski rekrutacyjne mają zostać zweryfikowane do 16 marca.

Już 19 marca placówki przedszkolne opublikują listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Najpóźniej 26 marca opublikowane zostaną listy ostatecznie przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

Rodzice, którzy spóźnili się ze złożeniem dokumentów oraz ci, których dzieci nie zostały przyjęte do wybranych przedszkoli, mogą wziąć udział w rekrutacji dodatkowej, która zaplanowana jest na maj. Wnioski będzie można składać od 10 do 14 maja.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *