Remont Pałacu Saskiego za 30 milionów złotych!

We wtorek, 12marca 2019 roku podpisana została umowa na roboty budowlane w ramach rewaloryzacji Pałacu Saskiego. Remont kosztować będzie ponad 30 milionów złotych.

 – W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z rewaloryzacją zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie w dniu dzisiejszym wyłoniony został wykonawca tego zadania – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta Kutno. – Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane „KROL” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kłodawie z ceną brutto 30 691 641,06 PLN. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na dzień 20 marca br.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na rewaloryzacji zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie będzie pełniła firma MBI Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku za kwotę 305 040,00 PLN brutto.

Na złożony projekt „Rewaloryzacja Zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” Miasto otrzymało wsparcie unijne w wysokości 10,5 mln zł w ramach działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 tj. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Głównym celem projektu obejmującego rewitalizację pałacu saskiego, ratusza oraz otoczenia wokół zabytków, jest przywrócenie architektonicznie ważnego dla Kutna centrum miasta z uwagi na unikatowy charakter obiektu w skali kraju.

Projekt zakłada:

  • remont, przebudowę, częściową odbudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania: pałacu saskiego,
  • remont oraz przebudowę budynku ratusza miejskiego,
  • budowę 2-kondygnacyjnego pawilonu ekspozycyjnego,
  • budowę 3 łączników w tym podziemnego łączącego pawilon ekspozycyjny z  budynkiem pałacu,
  • zagospodarowanie terenu oraz wykonanie przyłączy sieciowych dla wszystkich ww. obiektów.

Prace budowlane i konserwatorskie realizowane będą pod nadzorem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dokumentację projektową i kosztorysową oraz wizualizacje dla tego zadania inwestycyjnego wykonał zespół projektantów z Pracowni Projektowo-Usługowej „MAGBUD” Bogdan Krawczyk z Kutna pod kierownictwem mgr inż. Bogdana Krawczyka.

Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy).

Po przeprowadzeniu prac rewaloryzacyjnych znajdą się tu miejsca przeznaczone na muzeum, organizację działań kulturalnych i edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.

Kutnowski pałac Augusta III to dziś praktycznie jedyny zachowany w Polsce zabytek dziedzictwa historycznego po unii polsko – saskiej.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *