W przyszłą środę sesja rady powiatowej

Na 28 dzień marca zwoływana jest kolejna sesja rady powiatu. Radni zajmą się, między innymi, określeniem zadań określenia zadań, na które przeznaczą środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym roku, oraz utrzymaniem zieleni przydrożnej.

Początek sesji o godz. 10. Pełen proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2018 rok,

c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Kutnowskiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

d) określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,

e) przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2018 następującym Gminom: Dąbrowice, Żychlin, Łanięta, Krzyżanów, Bedlno, Strzelce, Nowe Ostrowy, Kutno, Krośniewice, Oporów.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu kutnowskiego za 2017 rok,

4. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kutnowskiego za 2017 rok,

5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kutnowskiego w 2017 roku,

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok,

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

8. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XLVI z dnia 24 stycznia 2018 roku, Nr XLVII z dnia 07 lutego 2018 roku.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *