Przetarg na najem lokali użytkowych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych .

Przetarg na najem lokali użytkowych
Przetarg na najem lokali użytkowych na Osiedlu Łąkoszyn i przy ul. Kościuszki

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godz. 11.

Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach:

1. Łąkoszyn III o pow. użytkowej 63,9 m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00zł ( słownie: pięćset złotych).

2. Kościuszki 22B o pow. użytkowej 59,00 m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 350,00zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A. do dnia 25 października 2016r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *