Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego na Osiedlu Łąkoszyn.

RSM PIONIER - przetarg
Przetarg na lokal

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. o godz. 11. Przedmiotem przetargu jest lokal położony w Kutnie przy ulicy Oś Łąkoszyn II o pow. użytkowej 58,30 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 10,00zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM Pionier.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A.
do dnia 26 września 2016r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *