Przetarg na wykonanie parkingu oraz remont chodników

Przetarg na wykonanie parkingu oraz remont chodników

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania parkingu oraz remont chodników dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2018 roku.

Termin realizacji do dnia 31 maja 2018 r.

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub 24/355 26 21 ).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację : Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.02.2018r. do godz. 1200.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komentarze

komentarze

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.