Przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego ul. Jagiełły 2

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Kutnie przy ul. Jagiełły 2 oraz na wynajem garażu położonego w Kutnie przy ul. Batorego.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września  2020 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest:

  1. Lokal  użytkowy   położony  w Kutnie przy ulicy Jagiełły 2  o pow. użytkowej 46,90 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: tysiąc złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pod numerem tel. 24 3552611.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 15 września 2020 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący lokal użytkowy przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *