Przetarg ustny na wynajem garażu w Kutnie przy ul. Batorego

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem garażu położonego w Kutnie przy ul. Batorego.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września  2020 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest:

Garaż położony w Kutnie przy ul. Batorego o pow. użytkowej 16,00 m

Wywoławcza stawka za najem wynosi 150,00 zł/miesięcznie/netto

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pod numerem tel. 24 3552611.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 15 września 2020 r., a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący garaż przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wynegocjowanego na przetargu wraz z podatkiem VAT.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *