Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Skłodowskiej

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy:

  1. Skłodowskiej 46 o pow. użytkowej 21,6 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 12,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium

w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych).

Lokal dostępny od 1 lipca 2021 roku

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A.
do dnia 17 czerwca 2021 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz
3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *