Powstał Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Po co?

Urząd marszałkowski informuje, że dziś w Łodzi powołano Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. W jego skład weszło 16 powiatów.

Związek, który będzie miał swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim -, jak informuje urząd marszałkowski – powstaje w celu cyfryzacji baz danych ewidencji gruntów i budynków, map oraz informatyzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Witold Stępień, marszałek województwa, zachęcał starostów do zabrania głosu wspierającego samorządność. Przytoczył przykłady odbierania kolejnych kompetencji samorządów lokalnych i regionalnych przez władzę centralną, w tym decydowania o przyznawaniu dofinansowania na infrastrukturę sportową czy odbieranie kompetencji starostów dotyczących Powiatowych Urzędów Pracy. – W ten sposób niszczy się społeczeństwo obywatelskie i zaangażowanie mieszkańców w tworzenie wspólnot samorządowych, jaka budowana była w naszym kraju od 27 lat – zwracał uwagę marszałek Stępień.

Starostowie na piątkowym spotkaniu poznali również niuanse dotyczące rozliczania dofinansowania unijnego, w tym tzw. niekwalifikowanego podatku VAT. Te zagadnienia przedstawił szefom powiatów zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Marcin Pawlak. Po jego prezentacji starostowie dopytywali o możliwości dofinansowania unijnego i konkursach przewidzianych na ten rok.

Smutne jest jednakże to, że to nie mieszkańcy protestują przeciwko dwukadencyjności, ale ci, którzy są zainteresowani zachowaniem stołków. Bo choć dwukadencyjność niewątpliwie ,,wytnie” kilku bardzo dobrych prezydentów, wójtów i burmistrzów, to jednak usunie także bardzo wielu miernych lokalnych włodarzy. Być może też w ten sposób zwiększy się frekwencja wyborcza, bo gdy nie wiadomo kto wygra, bardziej warto iść do urny by oddać głos.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *