Powołano Radę Seniorów Miasta Kutno. Kiedy poznamy skład?

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Kutno powołano Radę Seniorów Miasta Kutno. Ma być to ciało o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.

W skład Rady ma wejść 10 członków wybranych spośród osób zgłoszonych przez: organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, podmioty prowadzące uniwersytet trzeciego wieku, inne podmioty działające na rzecz osób starszych oraz – na szczęście! – niezrzeszone osoby starsze.

Kandydatami na członka Rady mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Kutna. W przypadku zgłoszenia kandydata przez niezrzeszone osoby starsze kandydat musi uzyskać poparcie minimum 30 mieszkańców Miasta Kutno, potwierdzone listą zawierającą podpisy osób udzielających poparcia.

Możliwość zgłaszania kandydatów do rady będzie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta Kutno. Pierwsze takie ogłoszenie ma się ukazać w terminie 60 dni od wejścia w życie uchwały powołującej radę seniorów.

Pozostaje jeszcze najważniejsze: kto wybiera członków rady?  Zgodnie z podjętą dziś uchwałą, prawo wyborcze czynne do rady przysługuje podmiotom, które zgłosiły kandydatów do rady.

Czy taka rada jest potrzebna? Tak naprawdę dopiero się okaże.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *