Powiat kutnowski wśród najbogatszych 50 w Polsce

Samorządowe czasopismo ,,Wspólnota” przedstawiło ranking najbogatszych miast, powiatów i gmin wiejskich. Wśród 50 najbardziej zamożnych znajduje się tylko powiat kutnowski.

Pada więc mit o ,,biednym powiecie”, którym przez wiele lat tłumaczono niedofinansowanie szpitala. Okazuje się bowiem, że powiat kutnowski należy do najbogatszych.

– Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych takie dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów – informują przedstawiciele ,,Wspólnoty”.  – Wpływ
dużej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu, ale jest to awans chwilowy i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu czyli „zamożność”. Jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwane janosikowe. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych – chodzi o to, aby porównywać faktyczną  zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej. Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków.

W przygotowanym zestawieniu powiat kutnowski znajduje się na 49 miejscu z zamożnością per capita (na głowę mieszkańca) w kwocie 861,65 zł. Klasyfikowano wszystkie 314 powiatów, a najmniej zamożny powiat łomżyński ma zaledwie 368,09 zł na mieszkańca.

Sklasyfikowano także miasta powiatowe. Kutno z zamożnością na głowę mieszkańca w wysokości 3162,37 zł znajduje się na 52 miejscu. Wśród gmin wiejskich gmina Kutno sklasyfikowana jest na 1064 miejscu z zamożnością na głowę w wysokości 2625,56 zł. Gmina Krośniewice znajduje się na 337 miejscu (2763,09 zł) . Ranking można znaleźć na stronie internetowej ,,Wspólnoty”.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *