PIONIER: przetarg na wodomierze

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy skrzydełkowych jednostrumieniowych DN Ø 15 o nominalnym strumieniu objętościowym 1,6 m3/h z nakładką radiową wraz z oprogramowaniem oraz odkupienie wodomierzy zdemontowanych z nakładką radiową.

przetarg na wodomierze
RSM PIONIER ogłasza przetarg na dostawę wodomierzy

Termin realizacji dostaw – sukcesywnie przez dziesięć kolejnych lat.

Szczegóły warunków dostawy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24, tel. 24 355-26-19,  fax 24 355-26-01.

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację;

38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Bank Pekao S.A.  Oddział Kutno

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 7 listopada 2016 r. do godz. 1100.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz ograniczenia w dowolnym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *