Kiedy odbędzie się Walne Zgromadzenie RSM PIONIER?

Czas epidemii nie służy nam wszystkim, trudno też zachować dotychczas obowiązujące terminy urzędowe. RSM PIONIER w Kutnie poinformowała, kiedy odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

– Zarząd RSM PIONIER w Kutnie informuje, iż zgodnie z art. 90* ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostanie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii – informuje na swojej stronie RSM PIONIER.
*Art.  90.  Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *