O prądzie, gazie, cieple
i… demografii

wyzwania demografii
Będzie dyskusja o energetyce i demografii

To kolejny temat, którym we wtorek zajmą się kutnowscy radni. Jak ma wyglądać zaopatrzenie miasta w prąd, ciepło i energię elektryczną w obliczu okrutnej demografii. Liczba mieszkańców Kutna się zmniejsza i z biegiem lat będzie nas nadal coraz mniej.

Firma Energoekspert sp. z o.o. z Katowic przygotowała Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Kutna. Z opracowania możemy się dowiedzieć, że w naszym mieście prawie wszystkie media energetyczne wykorzystujemy w połowie dla potrzeb mieszkań, a w drugiej połowie: przez przemysł.

W opracowaniu zawarto kilka bardzo ciekawych danych statystycznych. Według Banku Danych Lokalnych GUS na koniec 2014 r. ogółem na terenie miasta Kutno znajdowało się 4 429 budynków mieszkalnych. W mieście znajduje się ok. 18,8 tys. mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na mieszkanie to ok. 58 m2 i ok. 24 m2 na osobę. Średnio na mieszkanie przypada 2-3 osoby.
Spośród ogółu mieszkań zlokalizowanych na terenie miasta:

  • ok. 97,5% posiada dostęp do wodociągów,
  • ok. 8,2% posiada sieć gazową
  • ok. 91,1% posiada dostęp do kanalizacji.

W opracowaniu dostajemy także kolejną prognozę demograficzną dla naszego miasta. Miasto Kutno w 2014 r. zamieszkiwało ok. 45,4 tys. osób. Wg prognoz GUS w 2023 r. miasto Kutno zamieszkiwać będzie ok. 41,7 tys. osób, natomiast w okresie docelowym w 2030 liczba mieszkańców spadnie do ok. 38,5 tys. osób (ok. 18% spadek w porównaniu z stanem aktualnym).

Opracowanie można pobrać klikając TUTAJ.

Komentarze

komentarze

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *