Nowe szkoły w Kutnie. Jakie zmiany uchwalili dziś radni?

Od 1 września będziemy mieli w Kutnie więcej szkół podstawowych. Jakie nowe szkoły pojawią się w naszym mieście?

Dziś podczas sesji nadzwyczajnej radni przyjęli nową sieć szkół w Kutnie, która jest wynikiem wprowadzanej reformy edukacji. Dlaczego uchwałę przyjęto tak późno?

 – Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo Oświatowe w dniu 9 stycznia, tydzień przed feriami zimowymi – wyjaśnia Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Kutna. – Po feriach zorganizowaliśmy spotkania z rodzicami, by poinformować ich o tym, jakie zmiany przygotowujemy. Teraz pora na przegłosowanie uchwały.

Znikają wszystkie trzy gimnazja. W budynku Gimnazjum nr 1 powstanie Szkoła Podstawowa nr 7, a w budynku Gimnazjum nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 2. Uczniowie dwóch ostatnich roczników gimnazjalnych będą chodzili do klas gimnazjalnych prowadzonych przez szkoły podstawowe. Gimnazjum nr 3 zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 5.

Tworzone, czy też może odtwarzane po bez mała 20 latach szkoły podstawowe przejmują także patronów dotychczasowych gimnazjów: Szkoła Podstawowa nr 2 będzie nosiła to samo imię, co niegdyś: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 7 – imię Adama Mickiewicza, a patronem Szkoły Podstawowej nr 5 będzie Henryk Sienkiewicz.

– Patroni wybierani byli po szerokich konsultacjach z młodzieżą, rodzicami i kadrą pedagogiczną i nie wzbudzają negatywnych emocji – wyjaśniał Zbigniew Wdowiak. – Także i o tym rozmawialiśmy podczas lutowych spotkań z rodzicami. W tej sprawie wątpliwości nie było.

Komentarze

komentarze

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *