Największy problem Kutna: demografia

demografia jest najważniejszym problemem miasta
Demografia jest najważniejszym problemem miasta. Ma to odbicie w uchwalonej dziś Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kutno na lata 2016 – 2022

W Kutnie zwiększa się i zwiększać się będzie liczba osób w wieku 60+. Od kilku lat mamy tez ujemny przyrost demograficzny. Największym problemem miasta jest właśnie demografia.

Największe zagrożenie demograficzne dotyczy nie samego spadku liczby ludności ogółem, ale zmiany struktury demograficznej obrazującej starzenie się społeczeństwa i brak zastępowalności pokoleń. W statystyce ukazują to wskaźniki obciążenia demograficznego. Jednym z nich jest stosunek ludności w wielu poprodukcyjnym do osób w wieku przedprodukcyjnym.  W 2015 roku w Kutnie na 100 ludzi młodych przypadało ponad 158,1 seniorów. Jeszcze gorzej będzie w 2020 roku, gdy na 100 młodych ludzi przypadnie aż 199 osób w wieku poprodukcyjnym.

Czy demografia jest możliwa do zwyciężenia? – zapewne nie. Ale raport z tego co jest ma pozwolić na wypracowanie mechanizmów ułatwiających życie mieszkańcom Kutna i samorządowi miejskiemu. Między innymi w tym celu powstała Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kutno na lata 2016 – 2022.

– Strategia ma porządkować wszystkie kwestie związane z polityka społeczną miasta – mówi Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Kutna. – Diagnozuje obecny stan, by łatwiej można było znaleźć rozwiązania na przyszłość.

Strategia, jak wszystkie tego typu dokumenty, będzie także pomocna przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne na cele społeczne.

Od dziś strategia jest obowiązującym dokumentem. Jednogłośnie została przyjęta przez kutnowskich radnych. Strategię można pobrać TUTAJ.

Relacja Rafała Owczarka:

st1 st2 st3

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *