Najważniejsze informacje o budżecie Kutna w 2018 r


Projekt budżetu Miasta na 2018 rok ,obejmujący dochody i przychody oraz wydatki i rozchody, wyniesie prawie 250 mln zł.
Dochody miasta szacowane są na kwotę prawie 220 mln zł.
Wydatki miasta w 2018 roku to 239 mln zł. Wyjątkowo wysokie będą nakłady inwestycyjne zaplanowane w kwocie 67 mln zł, w tym ok. 37 mln zł to dofinansowanie unijne na duże projekty, takie jak rewitalizacja Placu Wolności i Rynku Zduńskiego, modernizacja willi dra Troczewskiego, odbudowa Pałacu Saskiego, rozbudowa biblioteki miejskiej czy modernizacja publicznego transportu zbiorowego. Na realizację m.in. tych zadań unijnych Miasto musi zabezpieczyć wkład własny w wysokości ok. 19 mln zł, który przewiduje się sfinansować z emisji obligacji komunalnych. Ze środków własnych przekraczających 11 mln zł planowana jest realizacja innych zadań m.in budowa i modernizacja dróg, budownictwo mieszkaniowe, przygotowanie dokumentacji technicznych pod nowe zadania inwestycyjne.

Opublikowano w

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.