Modernizacja MZK. Co z innymi inwestycjami?

Teren MZK to dziś plac budowy. Przystosowanie bazy autobusowej do obsługi pojazdów elektrycznych to jedna z inwestycji, na które miasto zyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej.

– Wszystkie duże zadania inwestycyjne, na które miasto dostało dofinansowanie w ostatnim czasie opiewają łącznie na ponad 100 milionów złotych – mówił podczas ostatniej sesji rady miejskiej Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna. – Z tej kwoty dofinansowanie z pieniędzy unijnych to prawie 70 milionów złotych, a potrzebny wkład własny to około 34 miliony złotych.

Osiem dużych miejskich przedsięwzięć inwestycyjnych to:

– „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”,
– „Zielona Oś Miasta – rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”,
– „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna / Rozwój gospodarki turystycznej Kutna – Plac Wolności i Rynek Zduński,
– „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”,
– „Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie”,
– „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane”,
– „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno – Centrum Seniora”
– „Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie”.

Autobusy tak zwane ,,niskoemisyjne” czyli elektryczne będą kupowane od 2018 do 2020 roku roku po 2 sztuki rocznie. Zanim się pojawią, konieczne jest dostosowanie bazy MZK do ich obsługi. prace przy Zielonej Osi Miasta, czyli terenach rekreacyjnych nad Ochnią ruszą na dobre w przyszłym roku.

– Jest przygotowywana dokumentacja techniczna przebudowy biblioteki – wyjaśnia prezydent Burzyński. – Najwięcej prac przy tych wszystkich inwestycjach będzie w naszym mieście w 2018 roku.

Komentarze

komentarze

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *