Miasto wspiera modernizację wejścia do szpitala

W mijającym tygodniu podpisano umowę o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 300 000 zł z budżetu Miasta Kutna na modernizację głównego wejścia do budynku kutnowskiego szpitala oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Umowę na to zadanie podpisali Prezydent Zbigniew Burzyński oraz Prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie  Andrzej Pietruszka.

Prezydent Zbigniew Burzyński podkreślił, że samorząd miejski rokrocznie wspiera funkcjonowanie kutnowskiego szpitala bo jest taka potrzeba. Jest to dofinansowanie zadań inwestycyjnych na przestrzeni minionych lat, jak np.: modernizacja drogi wewnętrznej do lądowiska dla śmigłowców, remont Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, czy przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

– Wspieramy szpital również poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnej do ratowania zdrowia i życia mieszkańców. W tym roku  w związku z występującą epidemią miasto na potrzeby kutnowskiej służby zdrowia dodatkowo zakupiło środki ochrony osobistej oraz niezbędny sprzęt medyczny za kwotę ok. 90 tys. zł. W ostatnich kilku latach na zadania te miasto przekazało środki w łącznej wysokości blisko 4 mln zł – mówi prezydent Burzyński.

Inwestycja modernizacji głównego wejścia szacowana jest na kwotę 497 tys. zł, tak więc przekazana przez samorząd miejski dotacja pokrywa w 60% koszty całego zadania.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *