Miasto nad rzeką: zielona oś miasta

zielona oś miastaKutno ubiegać się będzie o dofinansowanie Zielonej Osi Miasta. Jeśli się uda, powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż Ochni, rozarium i dodatkowe boiska rekreacyjne.

Do końca przyszłego tygodnia składamy wniosek w tej sprawie mówi Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta miasta Kutno ds. inwestycyjnych. Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej o długości 7 km, wyznaczenie czterech pieszo-rowerowych szlaków turystycznych, budowę rozarium wraz z niewielkim pawilonem i urządzenie terenów rekreacyjnych przy Ochni.

Cała inwestycja opiewa na 10,5 miliona złotych.

Poznajmy kilka szczegółów więcej:

ścieżka turystyczna pieszo-rowerowa o długości ok. 7 km na odcinku od osiedla Dybów (strona zachodnia miasta) do ul. Metalowej (strona wschodnia miasta) prowadzącej do terenów Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na projektowanym odcinku ścieżka biegnie terenami zielonymi wzdłuż rzeki Ochni, gdzie krzyżuje się z ul. S. Barei, 1-go Maja, Sienkiewicza, następnie przebiega przez projektowane rozarium (teren turystyczno-rekreacyjny nad rzeką Ochnią), ul. Troczewskiego, Łąkoszyńską, Tęczową, terenami zielonymi w rejonie pasa drogowego drogi krajowej nr 61, ul. Józefów, przecina ulicę Sklęczkowską i łączy się z ulicą Metalową.

Ścieżka zostanie oświetlona, a wzdłuż jej trasy zostaną ustawione elementy małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci.

Cztery szlaki pieszo rowerowe: różany, historyczny,żydowski, sportowy mają zwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta.

Rozarium i tereny rekreacyjne: główną atrakcję turystyczną w ramach założenia „Zielonej Osi Miasta” stanowić będzie teren położony w środkowej części przedmiotowej osi, jak też w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum miasta Kutna. Teren wyznaczony ulicami Oziębłowskiego (od strony zachodniej), ulicą Podrzeczną i al. ZHP (od strony północnej), ul. Troczewskiego (od strony wschodniej) i korytem rzeki Ochni (od strony południowej) stanowi zieloną, otwartą przestrzeń, częściowo zagospodarowaną. Całość 8,5 ha terenu podzielona została w układzie północ-południe na 4 strefy funkcjonalne:

  • strefę imprez plenerowych (otwarty i płaski teren zielony, wygodny do organizacji wszelkich imprez plenerowych mogących pomieścić jednorazowo ok. 15 tys. osób),
  • strefę parku rekreacji (stanowi głownie rozarium, gdzie na powierzchni ok. 0,9 ha prezentowane są różne odmiany róż),
  • strefę parku atrakcji (zawiera obecnie istniejący plac zabaw dla dzieci i siłownie plenerową, projektowany piaskowy plac zabaw z elementami skalnymi i roślinnymi, pawilon informacji turystycznej, mini ogród botaniczny),
  • strefę sportu (plaża z boiskami do siatkówki plażowej oraz strefa pumptrack [rowerowy plac zabaw] dostosowany do różnego poziomu umiejętności użytkowników).

Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta Kutno, całość terenu domknięta zostanie przepływającą rzeką Ochnią, wzdłuż której projektuje się nadbrzeżny pomost drewniany, kładkę widokową oraz fragment plaży piaszczystej, otwierając tym samym dolinę rzeki Ochni na miasto.

Są miasta, które się odsuwają od rzek dodaje Jacek Boczkaja. Tymczasem jest to rzeczywisty obszar przewietrzania miasta i warto wykorzystać potencjał jaki niesie ze sobą rzeka.

os_miasta1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os_miasta2

Komentarze

komentarze

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *