Łódzka Brygada WOT już po pierwszej przysiędze

W Zgierzu pojawił się nowy rodzaj sił zbrojnych. W mieście jest tworzony jeden z batalionów 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Prawie 80 ochotników złożyło przysięgę wojskową na terenie 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Słowa przysięgi wojskowej wypowiedzieli mieszkańcy ziemi łódzkiej, którzy zdecydowali się wstąpić w szeregi WOT. To prawie 80 osób – mężczyźni i kobiety w różnym wieku. Przysięga w Zgierzu jest historyczna, bo to pierwsza przysięga w województwie łódzkim, jaką składają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Decyzją dowództwa, w mieście utworzony zostanie jeden z batalionów 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na stałe będzie stacjonować tu kilkudziesięciu żołnierzy, a podczas szkoleń i kursów, które przechodzą co miesiąc terytorialsi, będzie to nawet kilkaset osób. Docelowo brygada ma liczyć około 3 tys. żołnierzy. Rejon odpowiedzialności zgierskiego batalionu to powiaty: brzeziński, łęczycki, łódzki wschodni, poddębicki, pabianicki, zgierski oraz miasto Łódź. Cały czas wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi WOT mogą starać się o przyjęcie do służby. Do czasu rozpoczęcia formowania kolejnego batalionu w Kutnie, batalion w Zgierzu będzie przyjmował ochotników nie tylko z powiatów swojego rejonu odpowiedzialności, ale także całego województwa.

Ochotnicy, którzy złożyli przysięgę, przeszli intensywne szkolenie podstawowe. Szkolenie odbyło się m.in. w zakresie strzelectwa, taktyki, topografii, łączności, zasad zachowania na polu walki, sztuki przetrwania, a także udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Ćwiczenia zakończyły się w miniony czwartek tzw. pętlą taktyczną, czyli sprawdzianem składającym się z 21 zadań. Każdy z przyszłych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej musiał zaliczyć ćwiczenia m.in. ze strzelania, orientacji w terenie, wskazywania punktów na podstawie współrzędnych czy szybkiego zakładania masek i wojskowych ubrań ochronnych. Bez zaliczenia końcowych testów nie można przystąpić do przysięgi.

Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie misję Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze. Najlepszym tego przykładem było przemówienie ppłk Stanisława Pasikowskiego ps. Tygrys, wiceprezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, na pierwszej przysiędze łódzkich terytorialsów.

– Kochani koledzy! Towarzysze broni! Jestem dumny! Reprezentuję grupę weteranów, jesteśmy dumni że dożyliśmy tej chwili – nie krył wzruszenia weteran. – Nas coś łączy, przeżywam to ponownie, składaliście dzisiaj przysięgę wierności Ojczyźnie. Myśmy to samo robili z tym, że w innych warunkach…dwa palce podniesione w górze powtarzając słowa przysięgi Armii Krajowej. Przeżywam to dzisiaj ponownie dlatego, że mieliśmy honor oddać swe młode życie za obronność kraju, za niezawisłość naszej Kochanej Ojczyzny!…przelaliśmy morze młodej krwi składając ją na ołtarzu Ojczyzny, bo kto kocha swoją matkę gotów jest oddać za nią życie! Naszą drugą matką była i jest Polska! – tak zakończył swoje przemówienie ppłk Pasikowski czym wywołał gromkie brawa i łzy wzruszenia.

Po zakończeniu części oficjalnej, odbył się festyn rodzinny z licznymi atrakcjami przygotowanymi dla dzieci oraz dorosłych. Przygotowano  prezentację sprzętu oraz pojazdów będących na wyposażeniu łódzkiej brygady jak również innych jednostek wojskowych oraz służb mundurowych z całego województwa. Wielu gości skorzystało z okazji aby porozmawiać z Terytorialsami o misji i zadaniach WOT, a także dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem tej formacji.

Łódzka Brygada WOT już po pierwszej przysiędze

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze WOT będą silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. Odciążą od tych zadań jednostki operacyjne, które będą mogły skupić się na zasadniczych kierunkach obrony.
W czasie pokoju zadaniem wojsk OT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie będzie oczywiście, zastępować służb ratowniczych, ale wspierać i uzupełniać ich działania.
Najważniejszy podmiotem Wojsk Obrony Terytorialnej są żołnierze – ochotnicy, którym bliskie są kwestie związane z patriotyzmem i umiłowaniem ojczyzny. WOT pozwala tym osobom zbalansować kwestie służby dla kraju czy społeczności z życiem rodzinnym i zawodowym.
Obecnie w WOT służbę pełni 13,2 tys. żołnierzy, w tym 10,8 tys. ochotników oraz 2,3 tys. żołnierzy zawodowych. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. „mapa drogowa” budowy formacji zakłada napływ ochotników  na poziomie około 10 tys. rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy.
O przyjęcie do WOT mogą ubiegać się osoby które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową oraz rezerwiści. Pierwszym krokiem jednych i drugich powinien być kontakt  z Wojskową Komendą Uzupełnień. W województwie łódzkim znajdują się one w: Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach oraz Tomaszowie Mazowieckim. WKU można oczywiście odwiedzić osobiście, ale podstawowe informacje można uzyskać również na stronach internetowych oraz telefonicznie.

Foto: 9 Łódzka  Brygada Obrony Terytorialnej

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *