W marcu i kwietniu: konsultacje o pieczy zastępczej

Jak informuje kutnowskie starostwo, w marcu i kwietniu odbędą się konsultacje społeczne w sprawie ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

Na konsultacje zaproszeni są mieszkańcy powiatu kutnowskiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze obejmującej opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży zwłaszcza umieszczonej lub zagrożonej umieszczeniem w pieczy zastępczej do czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 -2020”. (zał.nr 1- Uchwała Nr 842/253/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 marca 2018 roku)

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 21 marca 2018 roku do 10 kwietnia 2018 roku.

Projekt „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 -2020” dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie, w zakładce organizacje pozarządowe i konsultacje społeczne, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, a także w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie ul. Krzywoustego 11. Kontakt: 24 355 47 50; e-mail: sekretariat@pcprkutno.pl

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 13:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 -2020” można też wnosić w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym zamieszczonym poniżej ( zał.nr2) do dnia 10 kwietnia 2018r.
– listownie na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno. Wszystkich szczegółów w tej sprawie można się także dowiedzieć w starostwie.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *