Kutnowskie Centrum Seniora już w budowie

Przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, przy budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej trwa kolejna budowa. Trzy tygodnie temu rozpoczęła się budowa Centrum Seniora.

Wykonawcą zadania jest firma Z.U.H. FUREX Zbigniew Furmański. Koszt zadania wyniesie 2 044 226,45zł brutto. Czas realizacji to 9 miesięcy od daty przekazania placu budowy, co oznacza, że koniec budowy powinien być na wiosnę.

– W ramach projektu zrealizowana zostanie rozbudowa budynku znajdującego się przy ul. Wyszyńskiego 11 o dodatkowe skrzydło (ok. 500 m2) – informuje Urząd Miasta Kutno. – Aktualna siedziba DDPS w Kutnie, mieszczącego się przy ul. Warszawskie Przedmieście 10a przeniesiona zostanie w 2018 r. do nowej lokalizacji. Ponadto, zadanie obejmuje rozszerzenie oferty wsparcia dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych o dodatkowe usługi integracyjno-kulturalne skierowane do seniorów. Zadania, które będą realizowane przez Centrum Seniora to świadczenie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz zapewnienie posiłku tym mieszkańcom miasta, którzy własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Dodatkowo w DDPS – Centrum Seniora będą prowadzone usługi integracyjno-kulturalne skierowane do mieszkańców miasta w wieku senioralnym.

Centrum Seniora jest realizowane w ramach programu Infrastruktura Opieki Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poprawa Stanu Infrastruktury Społecznej Miasta Kutno).

Komentarze

komentarze

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *